Socijaldemokratski klub

contamination-4286704_640

Tretiranje otpadnih voda u Srbiji
Katarina Ruvidić

Ekološka tranzicija i problem tretiranja otpadnih voda u Srbiji na slučaju grada Šapca. Autorka se osvrće na ovaj sve ozbiljniji problem sa kojim se naša zemlja suočava.

040a17e38ad64c49408ad56c005e-1626697.jpg!d

Žena, porodica i tržište rada
Ema Stepanović

Da li je briga besplatna? Kakav je danas položaj žena u Srbiji, na koji način funkcioniše zakon o finansijskog podršci porodicama sa decom i druge teme čitajte u tekstu Eme Stepanović.

dragline-195440_1280

Pravedna energetska tranzicija
Predrag Momčilović

Pod tranzicijom se obično u ekonomskom rečniku podrazumeva prelazni period u transformaciji privrede od planske u slobodno tržišnu. Ipak, za većinu ljudi ova reč je sinonim...

desnica

Jačanje desnice - odgovor levice
Irena Pejić

U poslednjih nekoliko godina postaje sve vidljivije jačanje, grupisanje i ukrupnjavanje ekstremne desnice u Srbiji, a poslednji izbori su potvrdili i mogućnost njihovog ulaska u politiku u većem procentu.

construction-worker-569126_640

Prava radnika
Bojana Bijelović-Bosanac

Prava radnika u Srbiji opterećenia su neizvesnošću izazvanom procesima globalizacije, post-socijalističke tranzicije ovog dela Evrope, kao i privatizacije praćene korupcijom i sistemskim nepravilnostima.

novine

Kontrola medija u Srbiji
Lana Meceger

Kako bi se postiglo to da se gaji kultura straha i kult spasioca i da bi se stvorila podela na nas, „dobre“, i druge, „zle neprijatelje“, neophodno je imati kanale komunikacije koji će vršiti konstantnu propagandu...

serbia-2308164_640

Klasifikacija režima u Srbiji
Bratislav Raković

U javnosti postoji konfuzija u pogledu objašnjavanja mehanizma vladanja u Srbiji. Drugim rečima, postavlja se pitanje kakvog karaktera je režim, koji se ovde koristi u čisto neutralnom i analitičkom smislu...

desk-work-suit-group-people-wood-1373621-pxhere.com

Problemi mladih u Srbiji
Milan Urošević

Ne bi li smo se pozabavili problemima mladih u Srbiji moramo se prvo osvrnuti na sam koncept mladosti, a potom i na društveni kontekst u kom se mladi danas nalaze. Kakva je situacija sa mladima u Srbiji?

propaganda-3543257_640

Propaganda i stvaranje kulta ličnosti
Jovan Ličina

Proizvodnja straha i jasnog “neprijatelja” protiv koga se Vođa bori u ime naroda stara je koliko i autokratska politika. Ista je matrica od antičkih tiranija, preko diktatora iz 19. i 20. veka pa do danas...