Socijaldemokratski klub

O socijaldemokratskom klubu

Očit je nesklad između relativno velikih mogućnosti prihvatanja socijaldemokratskih ideja od strane građana Srbije i ekstremne fragmentacije organizacijskog oblikovanja tih potencijala u domaćoj političkoj praksi. Naspram dobrih mogućnosti za socijaldemokratiju kao politički koncept (sa stanovišta građana) i relativno dobre pihvaćenosti socijaldemokratskih vrednosti od strane građana i građanki, imamo inflaciju malih i nedovoljno efikasnih stranaka socijaldemokratske provenijencije. One niti dovoljno ulažu, niti to, ovakve kakve su, mogu u budućnosti da čine, u oblikovanje, promociju, političku prezentaciju i ostvarenje socijaldemokratskih ideja. Postoji nesklad između uverenja građana koja su bliska socijaldemokratskim vrednostima države koja sprovodi konzervativne i liberalne politike.

Potreba za postojanjem Socijaldemokratskog kluba prvenstveno se temelji na potrebi (i mogućnosti) aktiviranja i artikulisanja socijaldemokratskih potencijala među građanima, i stvaranja teorijskih i praktičkih preduslova za koordinaciju i objedinjavanje organizacijskih potencijala socijaldemokratije.

Socijaldemokratskom korpusu ideja se u političkom i stranačkom prostoru više prilazi kao nekoj pomodnoj i unosnoj političkoj opciji, a manje kao čvorištu temeljnih političkih ideja na kojima se politički poredak. Socijaldemokratski klub nastoji da poveže aktere iz političke sfere, nevladinog sektora, sindikalne scene i akademske zajednice radi osnaživanja i jasnije artikulacije socijaldemokratskih ideja u Srbiji. Potreba za ovakvom vrstom rada javlja se usled negativnih trendova u našem društvu koji se odlikuju u urušavanju demokratskih ustanova, rastu ekonomske nejednakosti i narušavanju radnih prava, retradicionalizacijom društva, rastu patrijarhalnih obrazaca ponašanja i nadovoljno ostvarenim pravima nacionalnih i seksualnih manjina. U stvarnom političkom životu, uprkos brojnim organizacijama sa socijaldemokratskim imenima (i opredeljenjima?), postoji jedan vakuum na levici koji još čeka da bude popunjen.

Misija i ciljevi kluba

Socijaldemokratski se zalaže za afirmaciju temeljnih reformi postojećeg društva i stvaranje jednog novog poretka u kome će biti više slobode, pravde, jednakosti, solidarnosti i demokratije. Klub nastoji da pokrene širu diskusiju između predstavnika/ca političkih partija, civilnog društva, sindikata i akademske zajednice o mogućnostima ostvarivanja ideja socijaldemokratije.
Jedan od ključnih ciljeva Kluba trebalo bi da bude da svojom ukupnom teorijskom, naučnoistraživačkom, idejno-političkom i obrazovnom aktivnošću doprinosi stvaranju povoljnih uslova za obnovu socijaldemokratske alternative na političkoj sceni Srbije u uverenju da bez demokratske levice ne može biti pravednog i demokratskog društva.
Socijaldemokratski klub će da promoviše socijaldemokratske vrednosti i uključuje što više pobornika ideja savremene socijaldemokratije u svoj rad.

Rad Socijaldemokratskog kluba podržava Friedrich Ebert Stiftung

FES Belgrad